Mọi người có quần áo đã qua sử dụng (còn như mới) và muốn gửi tặng người đang cần (qua Điều Thiện Nhỏ), xin gửi về:

Chùa Thiện Thệ

(Sư cô Chơn Giải nhận)

Địa chỉ: thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Điện thoại: 0917966997

 

banner