Nhạc phẩm "Đi Tới" - Thầy Nhuận Đạt sáng tác và trình bày.

Nhạc phẩm "Ngồi Yên" - Thầy Nhuận Đạt sáng tác và trình bày.

 

Ngày 06/05/2017, anh chị em thành viên Điều Thiện Nhỏ khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành chương trình “Có Nhau” theo kế hoạch. Điều Thiện Nhỏ vô cùng vui mừng và tri ân mọi nhân duyên tốt đẹp để chương trình hoàn thành viên mãn.

Sống trong cuộc đời, số đông đều từng một lần kinh nghiệm đau khổ (tinh thần hay thể xác). Có thể nói con người hoàn toàn bị động trước già, bệnh và chết của kiếp người. Tuy thế, cái mức độ đau khổ đã được kinh nghiệm đó, tuỳ vào nhân duyên phúc đức của cá nhân và tập thể, cường độ có khác nhau.

banner