Bài hát ĐIỀU THIỆN NHỎ được viết mùa xuân năm 2014.

1. Điều thiện nhỏ (Simple Merits) là một tập hợp những cá nhân có tâm hướng thiện, mong ước làm những điều lành hướng đến an vui hạnh phúc cho mình và muôn loại.
2. Điều thiện nhỏ làm những điều thiện trong giới hạn có thể của chính mình.

banner